Inspectie

Elektrotechnische installatie in woningen.

We staan tegenwoordig nauwelijks stil bij het gevaar van een stopcontact.

Waar stroom uitkomt en waar 230 Volt op staat, omdat het zo gewoon geworden is.

Het is overigens wel dodelijk, als het niet goed beveiligd of aangelegd is.

Het is zelfs de oorzaak van ruim 10% van alle branden.


Elektrotechnisch Installatiebedrijf Middel inspecteert de onderstaande punten:

- De isolatieweerstand van de verschillende eindgroepen wordt gemeten.

- De verspreidingsweerstand van de aardelektrode wordt gemeten.

- Gemeten wordt of de gas- en waterleiding aan de aarde zijn aangesloten.

- Gemeten wordt of de metalen gestellen, in de badkamer, met aarde zijn verbonden.

- De aardlekschakelaar(s) worden nagemeten, of deze bij de juiste stroom en tijd uitschakelen.

- Gemeten wordt of er op de stopcontacten voldoende spanning staat.

- Gekeken wordt of de stopcontacten nog veilig zijn.