Zonne-installatie

Voor een Zonne-Intallatie moet u zijn bij Elektrotechnisch Installatiebedrijf Middel

Onze Zonnepanelen zijn van zeer hoogwaardig kwaliteit.

Kom bij ons voor een gratis vrijblijvend offerte.


Waarom zonnepanelen ?

- Relatief korte terugverdientijd

Hoewel de aanschaf van zonnepanelen in de regel een grote investering met zich meebrengt zullen de alsmaar stijgende prijzen die men voor energie dient te betalen de tijd aanzienlijk verkorten die nodig is om een dergelijke aankoopsom terug te kunnen verdienen.

Verder kan men in een aantal gevallen ook nog in aanmerking komen voor subsidies waardoor de terugverdientijd eveneens steeds korter zal worden.

Nadat de investering voor de zonnepanelen is terugverdiend kan men voor de rest van de levensduur ervan gratis energie met behulp van de zon opwekken.

- Reductie uitstoot schadelijk stofffen

Het opwekken van de meeste vormen van energie worden tegenwoordig nog altijd met behulp van de verbranding van fossiele brandstoffen uitgevoerd.

Hierbij komen diverse schadelijk stoffen vrij zoals bijvoorbeeld broeikasgassen als kooldioxide (CO2).

Deze CO2 is er mede verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde door het broeikaseffect.

Het gebruik van zonnepanelen om energie mee op te kunnen wekken daarentegen kent helemaal geen uitstoot van dit soort schadelijke stoffen ( omdat er hierbij geen verbrandingsproces tussen koolstoffen en zuurstof plaatsvindt ) en zal daardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht terug gaan dringen en daarmee de opwarming van de aarde gaan vertragen.

- Energiebesparing

Door met behulp van zonnepanelen energie op te wekken hoeft men minder energie af te gaan nemen van de energiebedrijven die elektriciteit of gas leveren.

Het gevolg hiervan is dat dit soort bedrijven ook minder energie op hoeven te gaan wekken om aan de vraag van hun klanten te kunnen blijven voldoen.

De voorraad fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld steenkolen, aardgas en aardolie, zullen hierdoor minder aan worden gesproken, minder snel opraken en voor minder vervuiling van de lucht zorgen.

Het besparen van energie is dus erg goed voor het milieu door minder ontginning evenals door minder vervuiling van de natuur.

- Besparing energiekosten

Zeker met de alsmaar stijgende kosten die men voor energie moet betalen in het achterhoofd is het gebruik van zonnepanelen een uitstekende manier om te kunnen besparen op de kosten voor elektriciteit en/of gas.

Men wekt immers de benodigde energie op met behulp van zonlicht.

Dit zonlicht is voor iedereen op aarde gratis beschikbaar en hoeft bij geen enkel energiebedrijf af te worden gerekend.

De hoeveelheid zonne-energie die men zelf op heeft gewekt zal dan ook niet langer te zien zijn op de energienota van het energiebedrijf wat betekent dat men op jaarbasis behoorlijk wat op de energiekosten kan besparen.

- Geen afhankelijk van energieleveranciers

Het gas en/of de elektriciteit die men tegenwoordig nodig heeft wordt in de meeste gevallen nog altijd afgenomen en afgerekend bij een energiebedrijf.

Het energiebedrijf heeft hierdoor een grote invloed op de hoogte van de prijs van de afgenomen energie en de voorwaarden waaronder deze aan de klanten zal worden geleverd.

Op het moment dat men besluit om zelf energie op te gaan wekken met behulp van zonnepanelen is men niet langer afhankelijk van dit soort bedrijven en evenmin van de olieproducenten die de energieprijzen eveneens sterk zullen beïnvloeden en vaak koppelen aan de prijs van een vat ruwe aardolie.

- Overal ter wereld te gebruiken

Wanneer men elektriciteit wil gebruiken is men in een groot deel van alle gevallen afhankelijk van batterijen, accu’s of het openbare lichtnet.

Hierdoor is het dan ook niet altijd mogelijk om op elke plaats op aarde van energie voorzien te worden of levert dit aanzienlijke problemen op.

Zonnepanelen kunnen op vrijwel elke locatie worden geplaatst zonder dat daarvoor een openbaar lichtnet voor aanwezig dient te zijn.

Bovendien hoeft men door het gebruik van zonnepanelen niet steeds batterijen te vervangen of accu’s op te laden.

Zelfs op afgelegen plaatsen kan men met behulp van zonnepanelen de benodigde energie opwekken en gebruiken.

- Duurzaamheid

Duurzaamheid in tegenstelling tot de fossiele brandstoffen, die nog altijd vaak worden gebruikt om energie mee op te kunnen wekken, raakt de energie welke op is gewekt met behulp van zonnepanelen niet binnen een aanzienlijke tijd uitgeput.

Doordat men mag verwachten dat de zon nog gedurende een zeer lange tijd zal blijven bestaan kan de energie die afkomstig is van de zonnepanelen als duurzaam worden beschouwd.

Niet alleen kan men vandaag de dag gebruik maken van zonne-energie maar dit zal eveneens mogelijk blijven in de toekomst zonder dat men bang hoeft te zijn voor de uitputting van deze bron van energie.

- Schone vorm van energie

Energie die op wordt gewekt met behulp van zonnepanelen zorgt niet, zoals de energie die door verbranding van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen vrijkomt, voor de uitstoot van schadelijk stoffen zoals daar onder andere zijn de zogenaamde broeikasgassen kooldioxide (CO2) en methaan (CH4).

Verder zorgt het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen niet voor het ontstaan van gevaarlijke afvalstoffen die men zal moeten verwerken of op dient te slaan omdat er nog geen verwerkingsmethode voor beschikbaar is, zoals bij kernenergie het geval is.

De mensen en de rest van de natuur lopen door de plaatsing van zonnepanelen dan ook geen gevaar.

- Waarde van het pand verhogen

Door op een pand, ongeacht of dit een nieuwbouw of een bestaand object betreft, zonnepanelen te gaan plaatsen om op die manier zonne-energie op te kunnen wekken, zal de waarde van het betreffende pand in waarde gaan stijgen.

Hierbij maakt het geen enkel verschil of met hier gaat om een

woning of een bedrijfspand.

In alle gevallen zal de duurzame manier van energie opwekken als erg waardevol worden beschouwd en zal de dagwaarde

van het pand hoger uitvallen dan op het moment dat er nog geen zonnepanelen aan waren gebracht en men dus gebruik maakte van de reguliere commerciële energievormen.

- Subsidieregelingen

De overheid heeft, om het gebruik en de aanschaf van zonnepanelen, voor zoveel mogelijk mensen meer aantrekkelijk en meer betaalbaar te maken subsidies en een nog aantal andere financiële voordelen in het leven geroepen.

Op die manier zullen er meer mensen namelijk veel eerder geneigd zijn om de overstap te maken naar zonne-energie ondanks de hoge investering zo’n overstap met zich mee zal brengen.

De subsidie zal er voor zorgen dat de gedane investering minder groot zal uitvallen en dat de terugverdientijd van de zonnepanelen aanmerkelijk korter zal zijn dan wanneer

men het zonder een financiële tegemoetkoming zou moeten stellen.

- Weinig onderhoud

Hoewel de installatie van zonnepanelen een erg secure klus is die vaak wordt uitgevoerd door een deskundige installateur, is het wel een systeem dat relatief weinig onderhoud meer nodig heeft nadat het eenmaal is geplaatst en aangesloten.

Men hoeft bijvoorbeeld niet van tijd tot tijd de installatie van brandstof te voorzien of dit schoon te maken.

Alleen op het moment dat de panelen minder goed werken doordat er vuil op terecht is gekomen zal men tot het schoonmaken ervan over dienen te gaan.

Periodieke controles zoals bij onder andere een gasleiding het geval zullen zijn, zijn eveneens niet nodig.

- Weinig slijtage

Het materiaal waarvan de zonnepanelen zijn gemaakt is weliswaar erg kostbaar en dient daarom met de grootste zorg te worden gehanteerd en gemonteerd.

Toch is dit materiaal wel goed bestand tegen de soms barre omstandigheden waaraan deze bloot worden gesteld.

Men maakt bij de vervaardiging van zonnepanelen gebruik van materialen die niet gaan roesten of slijtage zullen gaan vertonen ten gevolge van de invloeden van het weer of de omgeving waarin deze worden geplaatst.

In de regel mag men er dan ook van uit gaan dat zonnepanelen een levensduur kennen van zo’n 25 tot in sommige gevallen wel 30 jaar.